Yukarı Çık
Haber: Halil Aksu KURBAN KESİM ŞARTLARI BELİRLENDİ
12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:11:03
851 kez okundu.
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık, hijyen ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla Ordu Valiliği’nce bir dizi tedbirler alındı. Vali Yardımcısı Ekrem Ballı başkanlığında toplanan “Ordu Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu”, kurban satışları ve kesimlerinin yapılacağı yerleri, kurban kesim şartlarını ve diğer tedbirleri karara bağladı.

“Ordu Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu”nun aldığı kararlar ise şöyle;

1- Kurum ve kuruluşlarca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile diğer mevzuatın ve 21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin Kurban Hizmetleri ile ilgili hükümlerinin titizlikle uygulanmasına;

            2- Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları,  İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri personelleri tarafından kontrollerin birlikte yapılacak biçimde ekipler kurulmasına, görevlendirmeler yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının titizlikle kontrollerinin yapılmasına, özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri yapanlar  hakkında yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına, motorize ekiplerce de bu kontrol ve denetimlerin aksaklığa mahal vermeden titizlikle uygulanmasının sağlanmasına,

            3- Kurbanlık büyükbaş hayvanların kesim ve 4 parçaya bölünme ücretinin 120.00 Tl  Hisse pay olarak etin ince parçalanma ücretinin 60.00 TL , küçük baş hayvanların kesim ve parçalanma ücretinin ise 40.00 TL olarak belirlenmesine; kurban kesim ücretlerinin kişi ve kuruluşlardan alınarak banka hesabına yatırılması ve bu amaçla yapılacak olan harcamaların karşılanması ile görevlilerin ücretinin ödenmesi (kesim işçileri için %70; veteriner hekim, imam, güvenlik görevlisi vb. resmi olarak görevlendirilen ve kesim yerlerinde tam gün çalışan diğer personele ise %30 nispetinde) bu iş için yapılacak masraflar çıkartıldıktan sonra kalan miktar dağıtılacaktır. Gerek bu harcamalar ve gerekse görevlilerin ücretleri ile bastırılacak makbuzlar TDV 'nın  İl ve İlçe Şube Başkanlıklarınca yaptırılacak ve tüm işlemler; Diyanet İşleri Başkanlığının Kurban Hizmetleri Yönetmeliğinin 8. Md B bendi gereği ve ilgili diğer hükümleri doğrultusunda yürütülecek, muhasebeleştirilecek ve tüm harcama ve ödemeler bu yönetmelik  ve ilgili diğer mevzuat kapsamında İlçe Vakıf Şube Başkanlıklarınca gerçekleştirilecektir.  

            4- Kurban Kesim Komisyonunca belirlenen mezbaha dışındaki toplu kesim alanlarında kurbanlarını kendi kesenlerden tesisten yararlanma ücreti olarak büyükbaş hayvan için 25.00 TL, küçükbaş hayvan için 5.00 TL olarak belirlenmesine,

5- Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 01 Eylül 2017 Cuma tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı münasebetiyle tüm görevli ve yetkili kuruluşların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almalarına,

6- İlçe Şehir merkezlerinde ihtiyacı karşılayacak sayıda, yeterlikte ve büyüklükte kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilmesine,

7- Kurban keseceklerin kurbanlarını toplu kesim yerlerinde kesmeleri için gerekli olan tüm tedbirlerin alınmasına,

8- Kurban hizmetlerinin kolaylaştırılması için kurbanlık hayvan satış ve kesim mekânlarının birbirine yakın yerlerde planlanmasına, çevresel riskleri en aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilmesine,

9- Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar yerlerinin kurban kesim yerine dönüştürülmesine,

10- Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınmasına, toplu taşıma araçları veya fiziksel koşulları uygun araçlarla ulaşım sağlanmasına,

11- Kurban satış yerlerinin, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmasına,

12- Kurban satış yerlerinin etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,(mümkünse el ve yüz yıkama, dinlenme ve WC ihtiyaçlarının karşılanacağı biçimde),

13- Kesim yerlerinin genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilmesine, ayrıca bu yerlerin insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine, ,(mümkünse el ve yüz yıkama, dinlenme ve WC ihtiyaçlarının karşılanacağı biçimde),

14- Kesim alanı ve çevresine evcil hayvan ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınmasına,

15- Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesine, bu sağlanamadığında gerekli saklama koşullarının oluşturulmasına,

16- Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınmasına, çevreye zarar verilmesinin önlenmesine,

17- Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan ekonomik amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesi hususunda fiziksel veya diğer unsurlar doğrultusunda komisyonlarca gerekli tedbirlerin alınmasına,

18- Kesim yerlerinde deri ve sakatatlarının toplanacağı özel mekânlar oluşturulmasına,

19- İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin belirlenerek, DHYS Kurban Satış ve Kesim Yeri Kayıt Sistemine 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sisteme girişlerin tamamlanmasına,

20-  Mümkün olduğu takdirde Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine devam edilerek bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmalarının teşvik edilmesine,

21- Şehir merkezlerine yakın yerleşim yerlerinde bulunan besi çiftliklerinin gerekli şartları haiz kesim yerleri tesis etmeleri konusunda teşvik edilmesine,

22- Özel sektör kuruluşlarının, kurban satış ve kesim yeri düzenleyerek kesim organizasyonu düzenlemeleri hususunda teşvik edilmesine,

23- Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine ve bu personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine,

24- Bayram günlerinde trafikte oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerleri güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınmasına,

25- Kesim yerlerinde  kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi uygulanarak Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününe sıkıştırılmaması, Dernek, Vakıf Şirket ve benzeri toplu kurban kesimi yapacak kişi ve kurumların kurbanlarını mutlaka mezbahanelerde kestirmeleri; 2.ve 3. gün bu kesimlerin yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

26- “Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu konusunda İl ve İlçe Müftülüklerince ”  bilgilendirme yapılmasına,

27- Kesim yerlerinde, Resmi kurs bitirme belgesi olmayanlara görev verilmesinin önlenmesine,

28- Kurban satış yerlerinin bayramdan en az 15 gün önce hazır hale getirilmesine, ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişlerine izin verilmemesine,

29- Gebe veya damızlık niteliği taşıyan diş hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine müsaade edilmemesine,

30- Satış ve kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin titizlikle alınmasına, aksamaya yer verilmemesine,

31- Kurbanlıkların Kesim yerine götürülmesi, araçlara bindirilmesi, indirilmesi  ve kesilmesi esnasında eziyete maruz bırakılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınmasına bu lazımeye uyulmadığı takdirde Tebliğin 19. maddesinde belirtilen cezaların hoş görü gösterilmeksizin uygulanmasına, Bu gibi hallerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünün görevli ve yetkili olduğu hususunun duyurulmasının sağlanmasına, anılan kurumun fiilen  göreve çağrılması hususunda halka ve kamu görevlilerine bilgilendirme yapılmasına,

32- Kurbanlık hayvanların, belediyelerden çalışma izni almış kesimhaneler ile  Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde resmi kasaplık belgesi veya kurs bitirme belgesi olan kişiler tarafından kesilmesinin sağlanmasına, kesim yeri belirlenmemiş bölgelerde ve mahallelerde ise  -cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla çevreden ve gelip geçenlerce görülmeyecek şekilde etrafı kapatılarak kişilerin kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde- ehil kişilerce kesilmesinin sağlanmasına, aksi durumlara müsamaha gösterilmemesine,

33- Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılmasının yasaklanmasına ve önlenmesine,

34- Kesim yerlerinin; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak ve sürekli biçimde denetlenip kontrol edilmesine,

35- Kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin eksiksiz biçimde alınmasına,

36- Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların, kesim sırasında oluşan atıkların, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerlerinin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine, bu gibi ürünlerin ortalıkta bırakılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, bu kabil atıkların hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmesine,

37- Belediye ve mahalle muhtarlıklarınca çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik hizmetlerinin yaptırılmasının sağlanmasına, yaptırmayanlarla ilgili ihmali olanlar hakkında yasal işlem yapılmasına ve yaptırılmasına,

38- Su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru vb. alt yapısı olan yerlerin bu hizmetler için hazırlanmasına,

39- Kesim yerlerinin tabanının beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olmasının sağlanmasına,

40- Kesim yerleri için, tazyikli suyla yıkama imkânına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekânların seçilmesine, atık suların çevreye bırakılmasının önlenmesine, yeterli düzeyde aydınlatma ve havalandırmanın sağlanmasına,

41- Hayvan dışkıları vb. atıkların sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen  siyah torbalara 2/3 oranında konulmasına, gerektiğinde ikinci torba kullanılmasına, ağzının iyice bağlanarak sızdırmaz, kapalı özel atık taşıma kamyonları ile yetkili ve görevli belediyeler tarafından düzenli olarak bertaraf edilmesine, özel atık taşıma kamyonu olmayan belediyelerde bu atıkların sızdırılmadan kapalı şekilde taşınmasına;

42- Belediyelerce bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince ve sonrasında kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurulmasına, bu elemanların aksaklığa mahal vermeden temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması için titizlikle görev yapmalarına yönelik önlemlerin alınmasına,

43- Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıkların da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmasının sağlanmasına,

44- Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyelerince yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteynerler bulundurulmasına,

45- Belediyelerce, atık konteynerleri taşacak kadar dolmadan ve toplanan atıklar sıkıştırılmadan atıkların bertaraf alanlarına ulaştırılmasının sağlanmasına,

46- Belediyelerce kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için yeterli miktarda kantarlar bulundurulmasına,

47- Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında, Komisyonlarca şehrin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarda kurbanlık hayvan satış yerleri belirlenmesine; bu yerler dışında kurbanlık olsun olmasın hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında diğer yerlerde satışlarına müsaade edilmemesine,

48- Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar yapılmasına; taşımaya uygun koşullar sağlanmasına,

49- Kurbanlık Hayvanların, tümünün zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hayvanların ise aynı zamanda uzun ipli yular ile muhafaza edilmelerine ve nakilleri sırasında refakat için yeteri kadar tecrübeli eleman bulundurulmasına,

50- Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması hizmetlerinin belediyelerce her gün düzenli olarak yapılmasına, aksaklığa mahal verilmemesine,

51- Mevcut kesimhaneler dışında komisyonlarca şehrin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yeterli nitelik ve nicelikte kurban kesim yerleri belirlenmesine ve hizmete sunulmasına,

52- Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonunun düzenli olarak yaptırılmasına, Yeterli miktar ve basınçta içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulmasının sağlanmasına,

53- Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanarak, hijyen şartlarına uygun biçimde izale, bertaraf ve tahliyesinin sağlanmasına; Kesim sonrası ortaya çıkan kan ve sıvı atıkların tank veya benzeri sızdırmaz kap veya kaplarda toplanmasına ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesinin sağlanmasına. Gübre birikimi için özel yerlerin tahsis edilerek gerekli önlemlerin alınmasına, hastalıklı organlar ile karkasların iki metreden az olmayan derinlikte çukurlara gömülüp  dezenfeksiyon için üzerlerinin yanmamış kireçle örtülmesine veya uygun bir yerde yakılarak imha edilmelerine. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulmasına,

54- Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıkların  sızdırmaz nitelikli, dayanıklılığı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak, gerektiğinde ikinci torba kullanılmak suretiyle, ağzı iyice kapatılıp bağlanmasına ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesine, Bu hizmetlerin verilemediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı ürünlerin, kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülmesinin sağlanmasına, dezenfeksiyon için yine 52. Md de belirtildiği üzere yanmamış kireç ile üzerlerinin kapatılmasına, yahut usulüne uygun biçimde yakılarak imhasına,

55- Kesim sonunda kesim mahalli, kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacaktır. Bu yerlerin kan izi dahi kalmayacak şekilde temizliği, gerektiğinde kireçle dezenfekte edilmesine,

56- Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbirlerin alınmasına,

57- Kurban satış ve kesim yerlerinde; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Kurul kararları,  hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetimlerin yapılmasının sağlanmasına,

58-   2017 Yılı Kurban Hizmetleri tebliğinin 19. maddesi hükümleri uyarınca İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemlerin uygulanmasına,

a) Kurban satış ve kesim yerlerinde; ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203,00 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 50.975,00 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267,00 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097,00 TL idari para cezası uygulanır.

d) İlgili Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.752,00 TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546,00 TL idari para cezası uygulanır.

f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546,00 TL para cezası uygulanır.

59- Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler ile ilgili yaptırımlarda İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve MPAYH Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyeler yetkili ve görevli olduklarından bu birimlerin Ordu İli ve İlçelerindeki taşra teşkilatı yetkilileri tarafından bu önlemler ve cezai hükümlerin müsamaha gösterilmeden, gerek belediyelerce, ve gerekse ilgili diğer birim başkan, müdür ve amirliklerince titizlikle uygulanmasına,

60- 11.10.2017  günü saat 14.’de Komisyonumuzun durum değerlendirmesi amacıyla İl Müftülüğü Toplantı Salonunda toplanmasına,

61-  Bu kararın birer örneğinin gereği için; Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne,  Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne,  19 İlçe Kaymakamlığına, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Ticaret Borsasına, Kasaplar Odasına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Veteriner odasına gönderilmesine, görevlilerce ve yetkililerce diğer ilgililere duyurulmasının sağlanmasına,

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. Tarafımızdan izin alınmadan, kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.